Taken van de bewindvoerder


Het beschermingsbewind houdt in dat wij de zorg en verantwoordelijkheid voor uw financiën van u overnemen. Dit doen we nadat de Rechtbank ons heeft benoemd tot uw bewindvoerder.

Kort gezegd zorgt een bewindvoerder voor het bijhouden van uw financiële administratie, voor het bewaken van uw budgetten en voor de betaling van uw rekeningen. Zo weet u zeker er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt.

Tot de standaard werkzaamheden van StartUP Bewindvoering behoren:

 • U ontvangt maandoverzichten
 • Doorbetaling van de vaste lasten
 • Betalingen uitvoeren volgens het samengestelde budgetplan
 • Inkomenstenreparatie
 • Aanvragen toeslagen
 • Aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Een betalingsregeling treffen bij een beheersbare schuldenlast
 • Aanvragen schuldhulpverlening indien mogelijk
 • Verzekeringen afsluiten
 • Declaratie ziektekosten
 • Eenvoudige belastingaangiftes
 • Post behandelen/doorzenden
 • Contacten onderhouden met diverse instellingen

Schulden: In het geval van schulden zullen we deze voor zover mogelijk voor u regelen of u begeleiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening voor een minnelijk traject of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (W.S.N.P).

Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de kantonrechter. Dat geeft u de zekerheid dat uw financiën op een betrouwbare manier worden beheerd.