Formulieren en Brochure


Verzoek tot onderbewindstelling en/of Instelling van mentorschap ; Curatele, bewind en mentorschap

Verder is het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek (de gezins- of familieleden van betrokkene die u in het formulier moet vermelden), zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen

Reglement StartUp Bewindvoering BV (PDF)

Bezwaar en klachtregeling StartUp Bewindvoering BV (PDF)

AVG StartUp Bewindvoering BV (PDF)

Aanmeldings- en intake formulier StartUp Bewindvoering