Tarieven 2023


 

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).
Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

Maandtarief

Bewindvoering zonder schulden:

Voor een alleenstaande€ 125,54(incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden€ 150,54(incl. 21% BTW)

Bewindvoering met schulden:

Voor een alleenstaande€ 162,44(incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden€  194,73(incl. 21% BTW)

Curatele of combie bewind&Mentor alleenstaande:

Curatele 1p€  225,97(incl. 21% BTW)

Curatele 1p met schulden€  258,94(incl. 21% BTW)

 

Eenmalig tarief

Instaptarief:

Bewindvoering alleenstaande€   709,06(incl. 21% BTW)

Bewindvoering samenwonenden€   850,63(incl. 21% BTW)

Curatele alleenstaande€ 1275,34(incl. 21% BTW)

Uitstaptarief (bewind en curatele)

Opmaken Eindrekening & Verantwoording€  266,20(incl. 21% BTW)

Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden€  319,44(incl. 21% BTW)

 

 Afwijkende Tarief

Uurtarief€    88,57(incl. 21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop€  422,29(incl. 21% BTW)

PGB Beheer€  664,29(incl. 21% BTW)

Budgetbeheer €85,-(incl. 21% BTW)

 

Bijzonder bijstand:
Afhankelijk van uw inkomen kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand. StartUp Bewindvoering vraagt deze bijstand voor u aan.