Hoe herkent u StartUp Bewindvoering?

In tegenstelling tot veel van onze collega’s vindt StartUp Bewindvoering het juist belangrijk dat er contact is met de cliënt. Dat begint bij kennismaking daarna bij de zitting op de Rechtbank waarna vaak een huisbezoek volgt. StartUp Bewindvoering gelooft dat je als bewindvoerder de tijd moet nemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met je cliënt. StartUp Bewindvoering is constant bezig diensverlening aan de cliënt te verbeteren.

De kernwoorden die richting geven aan missie waar StartUp Bewindvoering voor staat en wat graag wil overbrengen op onze cliënten en zorgverleners zijn:

Betrokkenheid: Er “zijn” voor de cliënt en contact met cliënt is absolute voor-waarde. StartUp Bewindvoering is van nature zorgzaam, toegewijd en nauw betrokken bij de kwetsbaren uit onze samenleving. StartUp Bewindvoering heeft er bewust voor gekozen om zijn financiële en juridische kennis in te zetten voor mensen met een beperking.

Persoonlijke benadering: StartUp Bewindvoering behartigt persoonlijk de zaken van de cliënt.

Betrouwbaar: StartUp Bewindvoering opereert als een vertrouwenspersoon. Integriteit, betrouwbaarheid en ethische normen zijn de fundamenten waarop een StartUp Bewindvoering zijn werk baseert.

Zorgvuldig en deskundig: StartUp Bewindvoering heeft een zakelijke een zorgvuldige werkhouding. StartUp bewindvoering heeft ervaring op zowel financieel, administratief, juridisch en sociaal gebied. Op deze manier zijn alle facetten van het werk binnen StartUp aanwezig.

Creativiteit: StartUp Bewindvoering zoekt naar mogelijkheden voor de cliënt, door goede analyse van problemen, zoeken naar passende oplossingen met gebruikmaking van alle bestaande bronnen, aanboren van een netwerk en buiten kaders denken.

Samenwerking: een StartUp Bewindvoering werkt actief samen met cliënt, familie en zorgverlener om de gemeenschappelijke doelen van de cliënt te bereiken. De opstelling in de samenwerking is proactief waarbij een StartUp Bewindvoerder de familie en zorgverlener ontzorgt.