Zorgverleners en StartUp Bewindvoering


U als zorgverlener krijgt steeds meer van doen met bewindvoering. Daarbij is het belangrijk dat u samenwerkt met een professionele bewindvoerder die goed bereikbaar is, afspraken naleeft en deskundig is. Uiteraard dient de organisatie kennis in huis te hebben van psychiatrische ziektebeelden, van met mensen met een verstandelijke beperking en van sociaal, maatschappelijk en intercultureel problematiek. StartUp Bewindvoering heeft dit alles in huis.

Bij StartUp Bewindvoering staat de cliënt altijd centraal. Daarmee bedoel ik niet dat de bewindvoerder naar de pijpen van de cliënt moet dansen, maar dat de bewindvoerder verstandig de lange termijn belangen van de cliënt moet bewaken.

Wat kan StartUp Bewindvoering voor u als zorgverlener betekenen?
StartUp Bewindvoering vult u aan waar uw takenpakket eindigt en neemt waar mogelijk taken van u over. U kunt namelijk geen financiële verantwoording nemen voor uw cliënten. Ik kom uw cliënten graag vrijblijvend informatie geven over bewindvoering. Op korte termijn kan ik uw aanvraag onderbewindstelling met het kantongerecht afwikkelen. Voor begeleiding ben ik telefonisch en per email bereikbaar. StartUp Bewindvoering werkt aan om zo spoedig mogelijk een persoonlijke relatie op te bouwen.

Een bewindvoerder is geen hulpverlener
Ik merk regelmatig dat hierover misverstanden bestaan. Onze cliënten hebben veelal een chronische beperking. Om de cliënten heen bevindt zich vaak een net van hulpverleners die dagelijks bezig zijn om hun gedrag te begeleiden. Als beschermingsbewindvoerder heb ik een wettelijke taak: beheren en beschikken over geld en goederen. Natuurlijk doe ik dat in overleg en samen met zowel de cliënt en zijn zorgverlener.

Beschermingsbewind staat beschreven in boek 1 van het burgerlijk wetboek, artikel 1:431 ev. BW. De bewindvoerder heeft relatief veel vrijheid om hier zijn eigen interpretatie aan te geven. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder en controleert deze ook. De bewindvoerder is namelijk niet alleen verantwoordelijk, maar ook aansprakelijk. Daarom is het erg belangrijk dat een bewindvoerder weet hoe hij zijn taak moet uitvoeren.

Ik hoop met bovengenoemde werkzaamheden en met deze website, een bijdrage te leveren aan verbetering van de levenskwaliteit van de cliënt, maar ook de kennis van overige beroepsgroepen te vergroten en samenwerking te verbeteren.